بیست‌وهشتمین‌سفرشهرستانی‌محمدهادی‌ایمانیه‌استاندارفارس‌به‌لارستان،خنج،گراش،اوزوشهرستان‌نوپای‌جویم‌روزهای‌شنبه‌ویکشنبه هفته‌جاری آغازمی شودو اهداف سفر پیش روی‌بالاترین‌مقام‌اجرایی‌استان‌بیشترمسائل‌جاری‌شهرستان‌ها‌عنوان شده‌است.
کد خبر: ۸۴۸
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ساعت ۰۹:۰۶ ق.ظ 2023-09-13 09:06:47
مسعودباقرزاده: جنوب ‌استان‌فارس‌ محیط‌جغرافیایی‌ شهرستان‌جهرم‌ تا‌داراب‌‌ وزرین‌دشت ‌و‌شهرستان‌های‌ مهرو لامردوحاشیه ‌دریاتا بندرعباس‌رادربرمی‌گرفته‌است،‌جائی‌که‌امروزه لارمی‌نامیم ‌تجربه‌های ‌زیادی‌را‌ازسرگذرانیده ‌است، ازمرکزیت ‌ایراهستان ‌تاشهرستان ‌لارمیدان‌کامیابی ‌وفرازوفرودحاکمان ‌بسیاری ‌بوده‌که‌امروزه استانداردولت‌ سیزدهم‌ برای ‌بازدیدوبرنامه‌ریزی ‌درمناطقی‌ ازآن‌حضورمی‌یابد.

لاردریک‌صدساله ‌اخیربیشترین‌تغییرات‌ وتقسیمات‌جغرافیایی ‌وجابجایی‌جمعیتی‌ راازسرگذرانیده ‌وبخش‌های‌انتزاعی‌ وارتقاءیافته ‌آن‌ازجمله ‌شهرستان‌ نوپای ‌اوزوجویم ‌محتاج‌ ارزیابی‌برای‌ شروعی‌تازه ازسوی ‌مسئولین ‌ارشداستان‌ وکشوراست.

پس‌ازانقلاب ‌استانداران ‌درطول‌ دوره‌ خدمت ‌سفرهای ‌متعددی‌ به‌لارستان‌داشته ‌ویکی ‌ازصدهاپروژه‌ای‌که ‌مردم‌ازمواهب‌ آن‌بهره‌مند شده‌اندودرشهرستان‌های‌جنوبی‌ ازاقدام‌دولت‌به‌ نیکی ‌یادمی‌شود،پروژه‌ انتقال‌آب ‌سدسلمان‌فارسی ‌است‌که‌تاحدودی‌برثبات‌جمعیتی‌اثرداشته‌است.این‌مناطق‌ازسرمایه‌گذاری‌کلان‌دولتی ‌بی‌بهره‌و کارتاجائی ‌پیش ‌رفته‌ است‌ که‌سرمایه‌های‌حاصل‌ازدسترنج ‌مردم‌ صبورو زحمتکش‌لارستان‌دربانکهاسپرده ‌وهیچ‌گونه‌تحرکی‌ازمسئولین ‌برای ‌بکارگیری‌ این ‌ظرفیت‌درراستای ‌اشتغالزایی ونیل‌ به‌ سوی اقتصاد وتوسعه‌پایداردیده نمی‌شود.

نگارنده برآن‌است که این‌گستره جغرافیایی از استان فارس‌که از شهرستان‌مادر انتزاع وبا جمعیت ومنابع محدودتری به شهرستان‌های متعددی از جمله: گراش، اوز،خنج،جویم ارتقاء یافته اند محتاج برنامه جامع توسعه هستند.

مدیران شایسته وخلاق که از دانش سازمانی برخوردار وبرای تغییر وتحول انگیزه وتوانمندی لازم را داشته باشندبدلیل انتخاب وانتصابات نابجا در سمتهای مدیریتی گذشته شهرستان لارستان و امروز در شهرستان های جدیدالتاسیس کمتر مشاهده می شود و هیچ‌گاه مقامات ارشد استان استعدادوتوانمندی مدیران بومی شهرستان را ندیده و برای این مهم اقدامی نداشته اند.

سوال اساسی اینجاست:آیا استاندار درمدت کوتاه سکانداری فارس با توجه به مسئولیتی که پذیرفته کادر مناسبی برای تغییر وتحول دراستان انتخاب نموده وتوان فائق آمدن بربروکراسی خسته، فربه و پیچیده و پراز رانت را درمرکزاستان‌داردکه به‌تبع آن بتواندبرای شهرستان های‌جنوبی‌که اکثریت قریب‌باتفاق‌شهرهایی جوان ودرحال‌توسعه هستندبرنامه‌ریزی نمایدووعده های‌خویش‌رامحقق‌سازد؟

به‌گواه‌آنچه‌می‌بینیم‌دردولت‌های‌متعددی‌که‌آمدندورفتندهیچ‌سرمایه‌گذاری‌دولتی‌وخصوصی‌وترکیبی‌درحدسخاوت مردمان‌لارستان که بتواند زمینه اشتغال جوانان این شهرستان‌هارا فراهم آوردواین مناطق‌با تغییرات‌گسترده و سریع فضای کسب و کار، رویکرد بنگاه های اقتصادی موفق واقتصاد رقابتی همراه شوند صورت نگرفته است.

اوز

 به نظر می رسد از آن جائی که اهداف سفر پیش روی بالاترین مقام اجرایی استان اعلام شده وبیشتر مسائل جاری شهرستان‌ها، از اولویت‌های سفر ایشان است،برای ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان درابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی احتیاج به مطالعات راهبردی می باشدکه استاندار در بازدیدهای خویش می تواند ظرفیت ها را به صورت میدانی مشاهده ودرآینده نزدیک برای آن در مرکز استان تصمیم گیری نماید.

 

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳۴
نظر شما

سایت اوزخبر از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
تازه های 16

.